forbot
Всички държави
Очаква се еврозоната да излезе от рецесията през втората половина на 2013 г. — Новини и снимки на AllBiz в България
Валута (BGN)
Очаква се еврозоната да излезе от рецесията през втората половина на 2013 г. — Новини и снимки на AllBiz в България
всички раздели
All.BizБългарияНовиниEconomyОчаква се еврозоната да излезе от рецесията през втората половина на 2013 г.

Очаква се еврозоната да излезе от рецесията през втората половина на 2013 г.

12 Авг 2013 10:23 | Economy

Депозитите на домакинствата ще продължат да нарастват, а кредитната активност ще остане слаба, според анализ на БНБ

През втората половина на 2013 г. световната икономическа активност ще се повишава, а очакването е еврозоната да излезе от рецесията и плавно да започне да се възстановява. Това се посочва в прогноза на БНБ, публикувана в икономическия преглед за второто тримесечие на 2013 г.

В анализа се казва, че през второто тримесечие на 2013 г. международните цени в евро на повечето основни групи стоки се понижиха, като спад отбелязаха цените както на суровия петрол, така и на металите, пшеницата и зърнените култури. Очакванията са през втората половина на 2013 г. да се запази тенденцията към понижение на цените на основните групи стоки на международните пазари със стабилизиране на цените на храните и петрола в края на годината.

Високата ликвидност на банковата система продължава да се обуславя от нарастващите депозити на домакинствата и сравнително слабата кредитна активност в икономиката, припомнят анализаторите. Прогнозата е, че депозитите на домакинствата ще продължат да нарастват, а кредитната активност ще остане слаба.

Отражението на рецесията в еврозоната върху икономическата активност в страната е ограничено през първото тримесечие на 2013 г. поради повишението на износа и известното подобрение в очакванията на икономическите агенти. Въпреки сравнително слабото подобрение на международната икономическа конюнктура, износът на стоки и услуги се е повишил съществено, като фирмите продължават да увеличават износа си както към страни извън ЕС, така и към ЕС, увеличавайки пазарния си дял в общия внос на ЕС.

Домакинствата запазват високата си склонност към спестяване и ограничават допълнително потреблението, докато инвестиционната активност на фирмите отбелязва известно повишение.

Анализаторите очакват вътрешното търсене да се повиши през второто тримесечие на 2013 г. и да продължи да нараства през третото и четвъртото. Частното потребление вероятно ще нарасне с умерен темп през второто тримесечие вследствие слабото подобрение на пазара на труда и ще продължи да ускорява темпа си на растеж през третото и четвъртото тримесечие.

Инвестиционната активност в страната ще се повишава с умерени темпове през следващите тримесечия с принос за растежа им от страна на капиталовите разходи на правителството. Очакваме износът да продължи да расте, но с по-бавни темпове предвид несигурността около възстановяването на икономиките на основните ни търговски партньори, твърдят експертите.

Динамиката на вноса се предвижда да следва тази на вътрешното търсене. Като цяло нетният износ вероятно ще има слаб отрицателен принос за растежа. Прогнозата е едновременното подобряване на вътрешното и външното търсене да доведе до известно ускоряване на реалния растеж на БВП през третото и четвъртото тримесечие на 2013 г.

Рисковете относно реализирането на прогнозата са балансирани. Възможно е възстановяването на еврозоната да се осъществи с по-бързи от очакваното темпове, което да доведе до по-висок растеж на износа и съответно на БВП. От друга страна, възстановяването на частното потребление може да протича по-бавно поради все още относително високото ниво на безработица, което ще ограничава възстановяването на потребителското търсене през третото и четвъртото тримесечие на 2013 г.

Цени на основни суровини и храни

В периода април - май 2013 г. международните цени в евро на повечето основни групи стоки се понижиха. Общият индекс, публикуван от ЕЦБ, отчитащ цените на металите, продължи да спада (с 4%) спрямо първото
тримесечие на 2013 г. Медта също продължи да поевтинява - със 7,3%. Цената на останалите цветни метали намаля и общият индекс на цветните метали се понижи със 7,8% на тримесечна база. На годишна база също бе отчетено поевтиняване, съответно с 6,2% за металите,10,8% за медта и 9,4% за общия индекс на цветните метали. Очакванията са през втората половина на 2013 г. тази тенденция да се запази.

На международните пазари продължиха да спадат и цените на пшеницата и зърнените култури - динамика, наблюдавана от септември 2012 г. насам. Зърнените култури поевтиняха с 3,6% в периода април - май 2013 г. спрямо януари - март, като най-голям спад има в цената на царевицата (-5.8%). За същия период общият индекс на храните също продължи тенденцията си към намаление и се понижи с 0,7%. На годишна база цените на храните се понижиха с 3,2%. Прогнозата на Световния съвет по зърното от май е за високи добиви от зърнени култури през 2013/2014 г. Това ще се прояви в понижение на годишна база на цените на храните през третото тримесечие и стабилизирането им през четвъртото тримесечие.

Тенденцията към забавяне на годишната инфлация при енергийните продукти (без тези с контролирани цени), започнала от четвъртото тримесечие на 2012 г., се запази и през първите пет месеца на 2013 г. От март в тази група се отчита дефлация, което е резултат главно на поевтиняването на петрола на международните пазари в периода март - май. Към май цените на транспортните горива отбелязаха спад с 1% спрямо същия период на предходната година.

При допускане за запазващ се темп на спад на международната цена на петрола в евро на годишна основа през третото тримесечие и за забавянето му през последното тримесечие можем да очакваме инфлацията при горивата да остане отрицателна до края на третото тримесечие и да бъде слабо положителна в края както в ЕС, така и в България.

Публикуваните оценки и прогнози не следва да се считат за съвет или препоръка и всяко лице, ползващо представената информация, поема пълна отговорност за вземаните от него решения, припомнят от БНБ.

Източник:  Investor.bg

Новини на рубриката: Economy

Сравнете0
ИзтрийтеИзбрани са позициите: 0