forbot
България
Консултантски услуги order in София on Български
Български
  Консултантски услуги order in София on Български
  Валута BGN
  Консултантски услуги order in София on Български
  Поръчка Консултантски услуги
  Консултантски услуги

  Консултантски услуги

  Reconfirm the price with seller
  0UAH
  Do you have any questions about the product/service?
  Please, leave your inquiry and company manager will contact you.
  България, София
  Технически характеристики
  • - consultancy; - training; - agency; - trade representation and distribution; - advertisement, PR and marketing; - domestic and foreign trade; - import, export, re-export; - the full set of real estate transactions, including management, rentals and suchl
  Описание

  Уважаеми господа и колеги!

  Фирма „BG-RU Consult” Ltd. Ви поздравява и Ви кани към взаимноизгодно сът-рудничество.

  „BG-RU Consult” Ltd. представлява екип от професионалисти и ентусиасти в своята работа, сплотени от общата идея за рационализация и оптимизация на бизнес процесите в сферата на дейност на нашите партньори и клиенти. Ние не сме просто екип. Ние сме приятелски колектив от ярки и разностранно развити личности, профе-сионализма и качеството на работа на които получават най-висока оценка не само сред контрагентите на „BG-RU Consult” Ltd, но и сред нашите конкуренти.

  Ние Ви предлагаме надеждно сътрудничество в сферата на консултантските ус-луги от «комплексен, затворен цикъл». Строго индивидуалния подход, вниманието и разбирането проявено към проблемите на нашите клиенти, оптимизацията на текущите разходи, чистотата и прозрачността на сделките, а и демократичността на цените – ето с това се отличава „BG-RU Consult” Ltd от другите фирми.

  Сферата на нашата дейност обхваща следните услуги, които ние можем да ви окажем:

  - консултантски услуги;

  - обучение;

  - посредническа дейност;

  - търговско представителство и дистрибуция;

  - реклама, PR и маркетинг;

  - услуги в областта на вътрешната и международна търговия;

  - импорт, експорт, реекспорт;

  - пълен спектър от услуги в областта на недвижимите имоти, включвайки управ-ление, отдаване под наем и други услуги както на промишлени така и граждански обек-ти;

  - производство, продажба, преработка на селскостопанска продукция;

  - транспорт, спедиторски услуги, логистика;

  - сертификация свързана с изискванията на РФ и митниците;

  - митническо обслужване;

  - регистрация на фирми и търговски представителства;

  - търсене и проверка на контрагенти;

  - помощ при получаване на жителство;

  - организация и провеждане на делови срещи, преговори, форуми и т.н.;

  - писмени преводи на документация от и на всички европейски езици;

  - устни преводи при делови срещи и съпровождане;

  - легализация

  - изграждане, подготовка за сертификация и поддържане на системи за управле-ние на качеството съгласно изискванията на стандарти ISO 9001, 14000, 22000 и други;

  - подготовка и съдействие за проверка на стоки за СЕ маркировка;

  - съдействие при разработване на фирмени документи свързани с безопасност на труда и противопожарна защита;

  - съдействие при охрана на обекти;

  - съдействие при наемане на автомобили под наем;

  - и много, много друго…

  Възползвайки се от нашите услуги, Вие не само ще имате успех, от гледна точка на печалбите, но и ще намерите дългосрочни делови отношения, ще придобиете ста-билност във вашият бизнес и безопасност на вашите финансови вложения.

  С нетърпение ви очакваме в числото на нашите партньори и приятели.

  Пожелаваме Ви успех и процъфтяване на Вашия Бизнес!

   

  Dear Sirs and Colleagues!

  The company „BG-RU Consult” Ltd. extends its greetings and its invitation for mutu-ally advantageous cooperation.

  „BG-RU Consult” Ltd. is a team of enthusiastic professionals who are brought togeth-er by the idea that they share of making rational and optimal the processes in the activities of our partners and customers. We are not just a team. We are a group of friends who are out-standing and multitalented personalities whose professionalism and quality of performance are awarded the highest rating by the counterparts and competitors of „BG-RU Consult” Ltd. alike.

  We offer you reliable cooperation in package close-end consultancy service. The strictly individual approach as taken, the attention given and the understanding shown regard-ing our customers’ problems, the optimum current spending, the honesty and transparency of the transactions and the democratic prices is what distinguishes „BG-RU Consult” Ltd. from other companies.

  The company offers the delivery of the following services:

  - consultancy;

  - training;

  - agency;

  - trade representation and distribution;

  - advertisement, PR and marketing;

  - domestic and foreign trade;

  - import, export, re-export;

  - the full set of real estate transactions, including management, rentals and suchlike covering both industrial and office space;

  - agribusiness: production, sales and processing;

  - transportation, forwarding, logistics;

  - certification as required by the Russian Federation and the customs administration;

  - customs formalities;

  - registration of companies and trade representation offices;

  - customer spotting and screening;

  - assistance in the residence application procedure;

  - organization and holding business meetings, negotiations, forums and suchlike;

  - translation of documents from and into all European languages;

  - interpreting for business meetings and accompanying;

  - certification of documents;

  - development, preparation for certification and maintenance of quality management systems in compliance with the requirements as set by standards ISO 9001, 14000, 22000 and other;

  - preparation and assistance to examine goods for CE labeling;

  - assistance in drafting company labor safety and fire fighting rules;

  - assistance in secured areas measures;

  - assistance with rent-a-car;

  - and many many other …

  If you avail yourselves of our services, in addition to the profit that you will enjoy, you will enter into long-term business relations, put your business on a stable footing and make sure your financial investment is safe.

  We look forward to be counting you among our partners and friends.

  We wish you every success and a prosperous business!

  Contact the seller
  Консултантски услуги
  Консултантски услуги
  за
  by the goods
  Your message must contain at least 20 symbols. The message must not be more than 2000 symbols.
  Не е попълнено задължителното поле
  Невярно е попълнено полето
  Невярно е попълнено полето
  Сравнете0
  ИзтрийтеИзбрани са позициите: 0